Mervärde

Wernbro Consulting AB

 

Processorienterad verksamhetsutveckling.

 

Genom att fokusera på de värdeskapande aktiviteterna kan man ofta korta ledtider, minska mängden bundet kapital och öka flexibiliteten. Utgångspunkten är att man skiljer på linjeorganisationen och affärsprocesserna och funderar igenom samspelet med vägen, resurserna och resan och vem som ansvarar för vad för att maximera värdeskapandet.

 

Typiska aktiviteter inom området är:

 

 • Utbildning inom processer och processledning
 • Kartläggning och utveckling av processer
 • Etablering av processledning

 

Kunskaper från Business Process Development, Lean Production, Lean Development, Agile Development, Six Sigma, etc. används här.

 

Kvalitetssäkringsstöd.

 

Genom att ha ett väl fungerande och använt verksamhetsledningssystem (ex. ISO 9000/ISO 13485) bygger man in kvalitén från grunden i sina produkter och tjänster.

 

Typiska aktiviteter inom området är:

 

 • Internrevideringar
 • Utveckling av processer
 • Framtagning av instruktioner och checklistor
 • Kvalitetssäkringsplanering i utvecklingsprojekt
 • Kravhantering
 • Validering av produktmjukvara
 • Validering av kvalitetsrelaterad mjukvara

 

Här används kunskaper och erfarenhet från genomförandet av produktutvecklingsprojekt, processutveckling och myndighetskrav.

 

Projektledning och projektledningsstöd.

 

Genom bra förvaltning av projektportföljen och bra projektledare, som stöds av en väl fungerande projektledningsmetodik, får man förutsägbara projekt. Ett förutsägbart projekt uppfyller sina kvalitets-, tids-, innehålls- och resurskrav.

 

Typiska aktiviteter i området är:

 

 • Utveckling av projektledningsmodeller
 • Stöd till projektledare
 • Utveckling av resursplaneringsmodeller

   

  Kunskap och erfarenhet från ledning av olika typ av projekt och från att leda ett projektkontor är viktigt här.

   

   

   

Rolf Wernbro

 

Branscherfarenhet:

 

 • Medicintekniska branschen, 20 års erfarenhet med produkter som intensivvårdsventilator och dialysmaskin
 • Mobiltelefonbranschen, 7 års erfarenhet genom ledning av ett industrialiseringsprojektkontor
 • Järnvägsbranschen, 3 års erfarenhet genom utveckling av en elektromekanisk bromsaktuator

   

  Erfarenhet av företag:

   

 • Sony Mobile
 • GAMBRO
 • Univerisitetssjukhuset i Lund
 • SAB WABCO AB (nu del av Faiveley)
 • Siemens-Elema AB (nu en del av Maquet)

   

För mer information, se linked in: se.linkedin.com/in/rolfwernbro

 

 

Tillsammans blir man stark

 

Wernbro Consulting samarbetar med:

 

QAdvice erbjuder Quality & Regulatory tjänster för Medtech företag.

Admiritus är ett Interim Management företag som ökar kundens värde genom att leda förändring och förbättringsaktiviteter, samt säkrar kärnverksamheten vid tillfälligt behov av linjechef eller produktchef.

Astonec erbjuder ledarskap inom områdena produktutveckling, teknikutveckling, koncept, uppstart och produktdefinition samt integration av teknik med attraktiv design.

(c) Copyright Wernbro Consulting AB. All rights reserved.